Kalite Politikamız

Amacımız tanımlanmış şartlar içerisinde, yaptığı tüm çalışmalarla, müşterilerine kaliteli ürün ve hizmetleri sunmaktır. Rekabet ortam koşullarının arttığı günümüzde bizler; müşterilerimizin...

Amacımız tanımlanmış şartlar içerisinde, yaptığı tüm çalışmalarla, müşterilerine kaliteli ürün ve hizmetleri sunmaktır. Rekabet ortam koşullarının arttığı günümüzde bizler; müşterilerimizin yüzünü güldürmek için tüm olanaklarımızı seferber etmekteyiz. Müşterilerimizin memnuniyeti, bizim memnuniyetimizdir inancındayız.

Kalitenin sürekliliğini sağlama çalışmalarımız bize Toplam Kalite yolculuğunda rehber olmaktadır.

Politikamız; İnsan, çevre ve kalite bütünlüğü içinde, sürekliliği olan bir iyileştirme programıdır. Kalitenin bir tesadüf olmadığının bilinciyle, her kademedeki eğitilmiş personel, uygun çalışma ortamının oluşturulmasından, bu ortamda kaynakların verimli kullanılmasından ve doğanın korunmasından sorumludur.

Kaliteyi sağlamak ve geliştirmek hepimizin görevidir. Bu görevi takım çalışması ile yerine getirmek oldukça önemlidir.

Halimoğlu'nun Kalite Sistemi anlayışı, hataları düzeltmekte etkin, önlemekte daha başarılı olmaktır. Aynı zamanda, bu anlayış çevre dostu ürünlerle, her zaman çevreye saygılı, çevreyi koruyucu ve çevre güzelliğini sağlayıcı olma anlayışını da barındırmaktadır

Kalite Sistemimiz; Halimoğlu Boya kaliteyi belirleyen tüm dokümanları, kaliteli ürün oluşturan üretim girdilerini, her aşamada yapılan muayene ve deney faaliyetlerini gerçekleştiren elemanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen bir sistemdir.

Hedefimiz; "Bir defada doğruyu yap" yaklaşımıyla, ürün servis ve maliyette en iyiyi yakalayıp müşterilerimizi memnun etmektir. İnsana saygı, temiz çevre ve sürekli gelişim felsefesi kalitemizi oluşturan önemli unsurlardandır.